Trang chủDịch vụDịch vụ lập ráp thiết bị treo quần áo

  • Lập Ráp Thiết Bị Treo Quần Áo

    Bởi vì loại container 20' treo quần áo phải chịu đựng được đến 5 tấn hàng hóa nên việc lập ráp thiết bị treo quần áo đã là một việc đòi hỏi rất nhiều kỹ năng lại phải thực hiện một cách rất cẩn thận nữa, đặc biệt vì thông thường hàng hóa được treo trong container lại quý hơn chính cái container nhiều.

    xem thêm