Trang chủDịch vụMua bán, cho thuê container lạnh, container khô và container văn phòng

  • Mua Bán, Cho Thuê Container Lạnh, Container Khô và Container Văn Phòng

    Mua bán, cho thuê container lạnh, container khô và container văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mua bán, cho thuê công te nơ lạnh, công te nơ khô công te nơ văn phòng. Các loại container cho bán hoặc thuê gồm: 10'HR, 20'GP, 20'HR, 40'GP, 40'HC, 40'HR, 45'HC và 45'HR

    xem thêm
  • Mua bán container

    Mua bán container, mua bán container lạnh, mua bán container khô, mua bán container văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mua bán container 10'HR, 20'GP, 20'HR, 40'GP, 40'HC, 40'HR, 45'HC và 45'HR.

    xem thêm

 
Hotline:0903914056