Lập Ráp Thiết Bị Treo Quần Áo

Cai Mep Containers không những đặt chất lượng công việc hàng đầu mà còn nhiều kinh nghiệm trong việc lập ráp thiết bị treo nữa nên quý khách có thể yên tâm rằng hàng hóa quý báu của quý khách sẽ đến đích trong tình trạng tốt bằng khi được đóng vào container để xuất.

Những lựa chọn container treo quần áo gồm:

Container 20 feet

  • Một tầng có dây treo
  • Hai tầng có đến 44 thanh treo
  • Bai tầng có đến 66 thanh treo

 
Container 40 feet

  • Một tầng có dây treo
  • Hai tần có đến 88 thanh treo
  • Baii tần có dến 132 thanh treo

Container thiết bị treo quần áo sử dụng dây treo
 Container thiết bị treo quần áo sử dụng thanh treo  


Để hỏi thêm về container thiết bị treo quần áo và những hoặc để thiết kế một container theo tiêu chuẩn của quý khách, xin vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.