Gia tăng khả năng phân tích chất làm lạnh

Gia tăng khả năng phân tích chất làm lạnh
Ngày 3, tháng 6, năm 2013

Cái Mép Containers xin hân hạnh chính thức thông báo rằng các thiết bị kiểm tra, nhân diện chất làm lành của công ty bây giờ đã bao gồm máy phân tích thành phần gas Neutronics Ultimate ID. Máy này có khả năng phát hiện và nhận diện các loại chất gây nhiễm bẩn trong gas làm lạnh như R134A, R404A. Cho đến nay, không có máy lưu đọng nào có khả năng nhận diện chất R40, tức là chất gas đã gây mấy vụ nổ tại Việt Nam, Trung Quốc và Brazil vào năm 2011. Tuy nhiên, máy Ultimate ID có thể xác định khi nguyên nhân gây nhiểm bẩn không phải là do R40. R12 hoặc R22, chẳng hạn như, là hai chất gây ra sự nhiễm bẩn thường xuyên nhất gặp trên thị trường. Bằng chách này chúng tôi có thể loại bỏ R40 là nguyên nhân trong trường hợp có chất khác là nguyên nhân gây sự tạp chất. Để nhận diện R40 đúng là nguyên nhân gây sự nhiễm bản thì cần phải đưa một khối mẫu gas đến phòng xét nghiệm để kiểm tra một cách khoa học kỹ thuật cao hơn nữa.


Chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng nguồn cung cấp gas của công ty Cái Mép Containers đã được chứng tỏ là hoàn toàn đáng tin, vững chắc. Trong tất cả các khách hàng của chúng tôi, chưa bao giờ đã xảy ra dù một trường hợp container bị nhiễm bẩn nào cả. Tuy vậy, vì chúng tôi luôn cố gắng lắng nghe và linh động với các nhu cầu của quý khách hàng chúng tôi nên Cái Mép Containers đã vui lòng đầu tư mua máy phân tích, nhận diện gas Ultimate ID này thêm vào các thiết bị chuyên môn đã có, để khách hàng của chúng tôi còn yên tâm hơn nữa về nguồn cung cấp đáng tin của gas làm lạnh chúng tôi sử dụng khi bảo dưỡng, sửa chữa container của họ. Cái Mép Container cũng xin cam kết một lần nữa rằng chúng tôi chỉ sử dụng gas chính hãng của DuPont (Mỹ) được cung cấp bởi nhà phân phối chính thức và duy nhất của họ ở Việt Nam.

Việc mua máy phân tích, nhận diện thành phần trong gas làm lạnh này có nghĩa rằng quy trình kiểm tra bình gas của Cái Mép Container đã đáp ứng được quy trình kiểm tra gas do Carrier phát hành vào tháng 12 năm 2012.

 
Hotline:0903914056