Star Cool cấp cho Cái Mép làm đại lý thính thức cung cấp dịch vụ bảo hành tại Việt Nam


 

Ngày 2, Tháng 5, Năm 2013

Với tấm lòng tự hào Cái Mép Containers xin chính thức thông báo rằng chúng tôi đã được MCI Containers/Star Cool chấp nhận làm đại lý cung cấp dịch vụ bảo hành cho họ tại Việt Nam qua lưới mạng dịch vụ của Cái Mép Containers ở các khu vực xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, hai cơ sở dịch vụ container lạnh chính là Cảng Cát Lái và ICD Phúc Long.

Peter Tanner from MCI Star Cool with Gavin Crossley from Cai Mep Containers
Peter Tanner, Giám Đốc Dịch Vụ Toàn Cầu, MCI Star Cool với Gavin Crossley, Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng, Cái Mép Containers

Vì hai lý thứ nhất rằng Star Cool là một thương hiệu uy tín đang phát triển rất mạnh và thứ hai là một số khách hàng quy mến của chúng tôi đã mua container của Star Cool với một số lượng đáng kể nên bước này là một sự tiến bộ chiến lược của Cái Mép Containers trong nỗ lực cung cấp dịch vụ kỹ thuật lạnh với chất lượng cao nhất có thể của chúng tôi.

Trung tâm bảo hành Star Cool của Cái Mép Containers tại VICT, Tp HCM, Việt Nam

Cái Mép containers xin chúc mừng Star Cool đã tiến bộ trong thị trường Việt Nam và chúng tôi lấy lòng tự hào mà đứng bên cạnh họ để nhiệt tình cung cấp dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất có thể cho khách hàng của cả Star Cool lẫn Cái Mép Containers.

 
Hotline:0903914056