Danh mục

  • Container khô mới

    Container khô mới được nhập đến Việt Nam bao gồm container 20 feet, container 40 feet và container 40 feet cao

    xem thêm
  • Container khô cũ

    Container đã qua sử dụng có tình trạng tốt, nhiều kích cỡ gồm 20 feet, 40 feet và 40 feet cao

    xem thêm
 
Hotline:0903914056