Danh mục

Quy mô cung cấp dịch vụ của Cái Mép Containers được mở rộng bới việc thêm hai địa điểm mới

Bắt đầu từ tháng 11-2013 theo yêu cầu của CTY CP Vận Tải Thủy Tân Cảng (VTTTC). công ty Céi Mép Containers cung cấp dịch vụ monitoring (theo dõi) và trực kỹ thuật lạnh tại hai cảng Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang và Trà Nóc, tỉnh Cần Thơ.
 
Như vậy, hiện nay tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, công ty chúng tôi đang cung cấp dịch vụ lạnh cho năm cảng sau:

1. Cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang,
2. Cảng Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
3. Cảng Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
4. Cảng Mỹ Tho,tỉnh Tiền Giang.
5. Cảng Trà Nóc, tỉnh Cần Thơ.

Sản lượng hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu hằng năm hiện thông qua các cảng này chiếm 80% sản lượng của cả nước.

Tính cả 5 cảng thì tổng công địa điểm cung cấp dịch vụ của công ty đã lên 13 địa điểm bao gồm 11 địa điểm độc lập trong miền Nam và 2 địa điểm đối tác ngoài miền Bắc, một quy mô cho đến này là vô so sánh.

 
Hotline:0903914056